Odvetnik:
mag. DAMJAN MERHAR

Odvetniška kandidatka:
ŠPELA RECKO

Odvetniški kandidat:
NACE ARH

Odvetniška pripravnica:
MAJA GOGALA

Vodja administracije:
VESNA MERHAR