Pod uvodno je potrebno nameniti nekaj kratkih besed samemu namenu kratkih strokovnih prispevkov na spletnih straneh odvetniške pisarne Merhar. Dejstvo je, da je pravo (pravna načela in pravna pravila) vedno stvar argumentacije, stvar argumentiranja in dokazovanja dejstev, stvar pravne razlage in stvar uporabe v pravni praksi. Zlasti pravna praksa pri delu v veljavnem pravnem sistemu v Republiki Sloveniji, pred državnimi organi in sodišči, delo s strankami, torej praktične izkušnje (posebej sodna praksa), so vodilo in navdih strokovnim prispevkom. Teme za strokovne prispevke se odpirajo, po in pri dolgoletnem delu, pravnih, sodnih in odvetniških izkušnjah, kar same za sebe in jih je mnogo.

Več v nadaljevanju, v posameznih strokovnih prispevkih.

mag. Damjan Merhar, odvetnik