USTAVNO PRAVO

Ustavno pravo ureja temeljna načela o obliki in delovanju države, temeljne človekove pravice in dolžnosti ter ustroj države. Ustava Republike Slovenije je izhodiščni in temeljni pravni akt, ustavno pravo pa temeljna pravna panoga, ki se sprejema in spreminja po za državo posebej občutljivem postopku.

Skladno z Zakonom o ustavnem sodišču svetujemo in pripravljamo ustrezne pobude za presojo zakonitosti in ustavnosti predpisov in ustavne pritožbe. Ustavo pravo sicer pokriva naslednja strokovna področja: ustavno pravo, postopke pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, pravo človekovih pravic in postopke pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.