O NAS

Ustanovitelj odvetniške pisarne je odvetnik mag. Damjan Merhar. Od leta 2011 smo samostojna odvetniška pisarna, sicer pa imamo bogate izkušnje v državni/javni upravi in upravnih postopkih, na različnih sodiščih (v različnih pravnih postopkih) pa tudi predhodno v odvetništvu na splošno.

Odvetnik Damjan Merhar, ki je po izobrazbi magister pravnih znanosti, gradi odvetniško pisarno s ciljem, ki ga v celoti in sprotno še izpopolnjujemo, tj. da s strankami delamo v vsakem konkretnem primeru redno na podlagi osebnega pristopa ter kar se da ažurno, strokovno in celovito na vseh pravnih področjih v celotni Republiki Sloveniji.

Odvetniška pisarna deluje in se dnevno izpopolnjuje ter uspešno kroji svoje poslanstvo na različnih pravnih področjih: civilnem, gospodarskem, kazenskem, delovnem, socialnem, upravnem idr.

Če imate potrebo po ažurnem in strokovnem pravnem svetovanju in zastopanju – neposredno v medsebojnih razmerjih z drugimi posamezniki ali s pravnimi osebami oz. v razmerjih prek pristojnih sodišč ali upravnih organov itn. – smo vedno na voljo. Vsekakor je preventiva boljša od kurative, zato se v pisarni posebej posvečamo preventivnemu reševanju oz. vnaprejšnjemu odpravljanju pravnih zapletov, preden se zgodi sodni ali upravni spor itn. Glede tega smo na voljo za uvodni, spoznavni in pozneje za temeljitejši sestanek. Za vaša splošna vprašanja in usmeritve smo dosegljivi tudi prek spletnih strani.

Stranke zastopamo na podlagi pooblastila in različnih dogovorov (pogodbeno), po uradni dolžnosti (smo na seznamu odvetnikov, ki opravljajo odvetniške storitve po uradni dolžnosti, npr. v kazenskem postopku; smo na seznamu odvetnikov za začasno zastopanje, zastopanje mladoletnikov idr.) in tudi na podlagi brezplačne pravne pomoči (odvetniška pisarna je tudi na seznamu odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč skladno z zakonom).

GALERIJA