“Ovire na poti šibkih postanejo
oporni kamni na poti močnih.”
(Thomas Carlyle)

DELOVNE IZKUŠNJE

  • delovne izkušnje:

– odvetniška pisarna mag. Damjan Merhar, odvetnik, Ljubljana, odvetniška kandidatka (od junija 2022 dalje)

– Zavod RS za zaposlovanje, višja pravna svetovalka (2021-2022)

– odvetniška pisarna Mihevc d.o.o., odvetniška kandidatka (2020-2021)

– Vrhovno državno tožilstvo RS, Oddelek za civilne in upravne zadeve, višja pravosodna svetovalka (PDI) – strokovna sodelavka (2018-2020)

– Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, višja pravosodna svetovalka (PDI) – strokovna sodelavka (2016-2018)

– Okrajno sodišče v Ljubljani, Pravdni oddelek, višja pravosodna svetovalka (PDI) – strokovna sodelavka  (2015-2016)

– Odvetnik Luka Jukič, Črnomelj, odvetniška pripravnica (2013-2014)

– Višje sodišče v Ljubljani, volontersko sodniško pripravništvo, Okrožno sodišče v Novem mestu – kazenski oddelek, civilni oddelek; Okrajno sodišče v Črnomlju – pravdni, izvršilni in nepravdni oddelek (2012-2013)

– Odvetniška pisarna Nevenke Šorli, Ljubljana, odvetniška pripravnica (2012)

IZOBRAZBA

  • izobrazba:

– Ministrstvo za pravosodje – Pravniški državni izpit (6. 5. 2015)

– Inštitut za pravne informacije, raziskave in razvoj: izpit iz upravnega postopka (prva in druga stopnja, 26. 10. 2013)

– Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta, diplomirala dne 29. 2. 2012, naziv: univ. dipl. prav. (naslov dela: Procesni problemi odškodninskih sporov, 2005-2012)

– Srednja šola Črnomelj, Gimnazija (2001-2005)

– Osnovna šola Loka Črnomelj

GALERIJA