DELOVNE IZKUŠNJE

  • delovne izkušnje:

– samostojna odvetniška pisarna in samostojna advokatura v Ljubljani (od leta 2011 dalje)

– Odvetniška družba Grobelnik in partnerji, Ljubljana, odvetniški kandidat (2010 – 2011)

– Okrajno sodišče v Ljubljani, kazenski oddelek, višji pravosodni svetovalec (2009 – 2010)    

– Višje sodišče v Ljubljani, obvezno sodno pripravništvo: Okrožno sodišče v Ljubljani-gospodarski oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani-kazenski oddelek, Okrajno sodišče v Kočevju-civilni oddelek, izbirno pripravništvo: Okrožno sodišče v Ljubljani-kazenski oddelek, Višje sodišče v Ljubljani-civilni oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani-civilni oddelek (2007 – 2008)

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pravna služba (upravni postopki na drugi stopnji, različna upravna področja: veterina, subvencije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, odobritev pravnih poslov, predpisi podzakonski akti): cca 4.000 delovnih ur, v času in ob rednem študiju prava na Univerzi v Ljubljani – Pravna fakulteta (2002 – 2006)

IZOBRAZBA

  • izobrazba:

– magister pravnih znanosti na področju gospodarskega in civilnega prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani, 2016 (magistrsko delo: Pravni vidiki afere Dieselgate, 2016)

– pravniški državni izpit (neposredno po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani, 2009)

– Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo: izpit s področja javne uprave – za imenovanje v naziv (2007)

– Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo: izpit iz Zakona o upravnem postopku (2007)

– Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta, diplomiral dne 18.09.2006, naziv: univ. dipl. prav. (naslov dela: Varstvo osebnih podatkov kot izjema za pridobitev informacij javnega značaja, ocena cum laude, 2001 – 2006),

– Srednja ekonomska šola Ljubljana; smer ekonomski tehnik, matura (1996 – 2000)

– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Ribnica

GALERIJA