“Nobena stvar ne naredi človeka bolj srečnega, kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel (Mihajlo Pupin, svetovni in slovenski znanstvenik, izumitelj, soustanovitelj agencije NASA in profesor). Sicer izposojen citat je moje ključno vodilo pri organizaciji dela in pri delu odvetnika v odvetniški pisarni. Ravno tako, in to še toliko bolj, to velja za celovito, poglobljeno, odgovorno ter strokovno zastopanje strank odvetniške pisarne, njihovih interesov in temeljnih pravic v danem trenutku.”

DELOVNE IZKUŠNJE

  • delovne izkušnje:

– samostojna odvetniška pisarna in samostojna advokatura v Ljubljani (od leta 2011 dalje)

– Odvetniška družba Grobelnik in partnerji, Ljubljana, odvetniški kandidat (2010 – 2011)

– Okrajno sodišče v Ljubljani, kazenski oddelek, višji pravosodni svetovalec (2009 – 2010)    

– Višje sodišče v Ljubljani, obvezno sodno pripravništvo: Okrožno sodišče v Ljubljani-gospodarski oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani-kazenski oddelek, Okrajno sodišče v Kočevju-civilni oddelek, izbirno pripravništvo: Okrožno sodišče v Ljubljani-kazenski oddelek, Višje sodišče v Ljubljani-civilni oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani-civilni oddelek (2007 – 2008)

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pravna služba (upravni postopki na drugi stopnji, različna upravna področja: veterina, subvencije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, odobritev pravnih poslov, predpisi podzakonski akti): cca 4.000 delovnih ur, v času in ob rednem študiju prava na Univerzi v Ljubljani – Pravna fakulteta (2002 – 2006)

IZOBRAZBA

  • izobrazba:

– magister pravnih znanosti na področju gospodarskega in civilnega prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani, 2016 (magistrsko delo: Pravni vidiki afere Dieselgate, 2016)

– pravniški državni izpit (neposredno po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani, 2009)

– Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo: izpit s področja javne uprave – za imenovanje v naziv (2007)

– Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo: izpit iz Zakona o upravnem postopku (2007)

– Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta, diplomiral dne 18.09.2006, naziv: univ. dipl. prav. (naslov dela: Varstvo osebnih podatkov kot izjema za pridobitev informacij javnega značaja, ocena cum laude, 2001 – 2006),

– Srednja ekonomska šola Ljubljana; smer ekonomski tehnik, matura (1996 – 2000)

– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Ribnica

GALERIJA