GOSPODARSKO
(TRGOVINSKO) PRAVO

Gospodarsko pravo ureja razmerja med gospodarskimi subjekti (samostojni podjetniki, gospodarske družbe in drugo). Vsebuje pravila o načinu nastanka, prenehanju in o delovanju gospodarskih subjektov. Ureja pravni status in pravne posle navedenih subjektov. Podpanoge gospodarskemu pravu so: pravo vrednostnih papirjev, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo.

Odvetnik ima na civilnem (del tega je v širšem smislu tudi družinsko pravo) in gospodarskopravnem področju posebej pridobljeno izobrazbo magister pravnih znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani. Hkrati ima desetletno prakso z delom na različnih sodiščih in v odvetništvu. Zastopa gospodarske subjekte v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih sodnih postopkih ter v postopkih in gospodarskih zadevah zunaj sodnih postopkov. Sestavlja različne izjave volje, različne tipe gospodarskih pogodb, zastopa stranke v mediacijskih postopkih.