DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo ureja pravila in načela zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti, razmerja med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. Zaradi kopice značilnost in načel se oddaljuje od civilnega prava.

Odvetnik ima na civilnem (del tega je v širšem smislu tudi družinsko pravo) in gospodarskopravnem področju posebej pridobljeno izobrazbo magister pravnih znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani. Hkrati ima desetletno prakso z delom na različnih sodiščih in v odvetništvu. Stranke zastopa npr. v ločitvenih postopkih, pravdnih in nepravdnih postopkih, npr. glede preživnin, stikov, dodelitve mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo. Odvetnik zastopa stranke zunaj sodišč in v mediacijskih postopkih.