DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Delovno pravo je pravo, ki ureja pravila in načela delovnih razmerij. Zajema individualno delovno pravo, ki ureja sklenitev delovnega razmerja, pravice in obveznosti strank v delovnem razmerju, odgovornost v delovnem razmerju in prenehanje delovnega razmerja, ter kolektivno delovno pravo, ki ureja delodajalca in delavske organizacije, kolektivna pogajanja, kolektivne delovne spore in sodelovanje delavcev pri upravljanju. V tesni povezavi z delovnim pravom je socialno pravo, tj. pravo socialne varnosti, hkrati pa delovno pravo presega, saj ima vsak član družbe (ne samo delavec v delovnem razmerju) pravico do ustrezne socialne varnosti. Zajema zlasti pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, socialno varstvo ter varstvo otrok in družine.

Odvetnik ima na civilnem (del tega je v širšem smislu tudi delovno pravo) in gospodarskopravnem področju posebej pridobljeno izobrazbo magister pravnih znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani. Hkrati ima odvetnik desetletno prakso z delom na različnih sodiščih in v advokaturi. Odvetnik zastopa delodajalce in delojemalce – delavce, tj. zunaj (postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, postopki razrešitev, disciplinski postopki idr.) ter na delovnih in socialnih sodiščih pa tudi v postopkih mediacije. Zastopanje npr. zajema zlasti pravdne postopke o (ne)zakonitosti odpovedi delovnega razmerja, (ne)izplačilu dohodka in o drugih pravicah, uveljavljanje različnih socialnih in delavskih pravic itn.