ODVETNIŠKA PISARNA

Ustanovitelj odvetniške pisarne je odvetnik mag. Damjan Merhar. Od leta 2011 smo samostojna odvetniška pisarna, sicer pa imamo bogate izkušnje v državni/javni upravi in upravnih postopkih, na različnih sodiščih (v različnih pravnih postopkih) pa tudi predhodno v odvetništvu na splošno.

Odvetnik Damjan Merhar, ki je po izobrazbi magister pravnih znanosti, gradi odvetniško pisarno s ciljem, ki ga v celoti in sprotno še izpopolnjujemo, tj. da s strankami delamo v vsakem konkretnem primeru redno na podlagi osebnega pristopa ter kar se da ažurno, strokovno in celovito na vseh pravnih področjih v celotni Republiki Sloveniji.

Odvetniška pisarna deluje in se dnevno izpopolnjuje ter uspešno kroji svoje poslanstvo na različnih pravnih področjih: civilnem, gospodarskem, kazenskem, delovnem, socialnem, upravnem idr.

PODROČJA DELA

»Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.«

»Poznati zakone ne pomeni znati na pamet njihovega besedila, ampak poznati njihov namen in pomen.«